Γλυκά κουταλιού #023

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Καρυδάκι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,720kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #010

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Καρυδάκι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,900kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #025

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Καρυδάκι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,450kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #030

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Καρυδάκι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,400kg Αμφορέας γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #032

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Καρυδάκι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,115kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα