Γλυκά κουταλιού #007

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Πορτοκάλι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,720kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #014

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Πορτοκάλι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,720kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #016

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Πορτοκάλι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,900kg Μεταλλική συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #019

Παραδοσιακή Μαρμελάδα Πορτοκάλι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,400kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #022

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Πορτοκάλι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,450kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #027

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Πορτοκάλι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,400kg Αμφορέας γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά
Βάρος συσκευασίας: 0,115kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα