Γλυκά κουταλιού #009

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Κυδώνι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,900kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #015

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Κυδώνι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,720kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #021

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Κυδώνι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,450kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #034

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Κυδώνι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,115kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά
Βάρος συσκευασίας: 0,400kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα