Γλυκά κουταλιού #004

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Συκαλάκι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,720kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #012

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Συκαλάκι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,900kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #017

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Συκαλάκι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,720kg Μεταλλική συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #024

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Συκαλάκι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,450kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα

Γλυκά κουταλιού #026

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Συκαλάκι «ΙΩΠΑ» Θάσου

Βάρος συσκευασίας: 0,400kg Γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

 

Διαβάστε Περισσότερα