Γλυκά κουταλιού #035

Παραδοσιακό Γλυκό κουταλιού Λεμόνι «ΙΩΠΑ» Θάσου


0,400kg Αμφορέας γυάλινη συσκευασία. Χωρίς Συντηρητικά

Αναλυτική περιγραφή προϊόν